Na osadenie vodomerov a armatúr vodovodných prípojok sa používajú plastové vodomerné šachty. Ich výhodou sú nízke obstarávacie náklady, vodotesnosť, jednoduchá manipulácia a menšia prácnosť pri osádzaní do výkopov.