Zo zdroja tepla cez radiátory zabezpečujeme tepelnú pohodu jednotlivých vykurovaných priestorov. Oproti podlahovému kúreniu pružnejšie reaguje na zmenu teploty. Pri správnom návrhu môžu pracovať aj v kondenzačnom (nízko-teplotnom) režime. Radiátory ponúkame:

  • panelové,
  • hliníkové,
  • dekoračné (použitie najmä v kúpeľni).