ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE


Výhodou je nižšia obstarávacia cena. Elektrické ohrievače majú vyššie prevádzkové náklady, dlhšia doba ohrevu - elektrická vykurovacia špirála 2kW.

PLYNOVÝ OHRIEVAČ

Plusmi sú nižšie prevádzkové náklady, rýchlejšia doba ohrevu - vďaka výkonu až do 7kW. Plynové ohrievače potrebujú odvod spalín a plynovú prípojku. Nevýhodou je vyššia obstarávacia cena.

KOMBINOVANÝ OHRIEVAČ

Pri kombinovanom ohrievači je ohrev zabezpečovaný priamym ohrevom elektrikou a nepriamym ohrevom kotlom, kolektorom. Kombinovaný ohrev využíva aktuálny vykurovací systém na prípravu teplej vody a tým šetrí náklady na jej prípravu. Napr. kombinovaný solárny ohrievač s 2 výmenníkmi - ústredné kúrenie v zime a solárny systém v lete.