PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLE


Oproti nekondenzačným (konvenčným) kotlom sú modernejšie, úspornejšie na energiách, účinnejšie (účinnosť 109%), prevádzkovo výhodnejšie o 15%. Ďalšou výhodou je, že šetria životné prostredie.

Rozdelenie:

  • bez ohrevu TÚV s možnosťou pripojenia externého zásobníka
  • s prietokovým ohrevom TÚV
  • so zásobníkovým ohrevom TÚV

ELEKTRICKÉ KOTLE

Použiteľné v miestach bez dostupnosti zemného plynu. Majú vysokú účinnosť, nižšie vstupné investície, žiadne emisie, komfortné užívanie. Nevýhodou elektrických kotlov sú vyššie prevádzkové náklady - až do 40% oproti kondenzačným. Je potrebné dostatočné dimenzovanie elektrickej siete.

AUTOMATICKÉ KOTLY NA PELETKY

Výhodou je použitie aj bez dostupnosti zemného plynu. Prevádzkové náklady na automatických kotloch sú nižšie ako u elektrických. Mínusom sú obstarávacie náklady, skladovateľnosť a zabezpečovanie paliva (peletky), obsluha kotla, nutné mať komín. V prípade dostupnosti zemného plynu je treba zvážiť. 

KOTOL NA TUHÉ PALIVO

Najnižšie náklady na prevádzku majú kotle na tuhé palivá. Medzi ich nevýhody patrí skladovanie paliva, prašnosť, častá obsluha (1x 4-5 hod.), prácnosť pri príprave paliva (drevo).