Kanalizácia slúži na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd. Rozdeľuje sa:

  • vonkajšia kanalizácia - zahŕňa tlakové kanalizačné systémy, pozostávajúce z rúr a príslušných tvaroviek vyrobených z PVC.
  • vnútorná kanalizácia - tvorí kompletný systém rúr a tvaroviek z PP-HT a PVC. Je určená pre zvislú a odpadovú kanalizáciu vo vnútri budovy.
  • zápachové uzávery - sifóny, ktoré zabraňujú prenikaniu zápachu cez zariaďovacie predmety do miestnosti. Obsahujú zápachovú uzávierku, ktorá je tvorená stĺpcom vody.