Slúžia na individuálne odkanalizovanie rodinných domov, chát a všade tam, kde nieje možné pripojenie na splaškovú kanalizáciu.